top of page

penafian terjemahan

 

PERKHIDMATAN INI MUNGKIN MENGANDUNGI TERJEMAHAN YANG DIKUASAKAN OLEH GOOGLE. GOOGLE MENAFIKAN SEMUA WARANTI YANG BERKAITAN DENGAN TERJEMAHAN, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK MANA-MANA WARANTI KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN DAN MANA-MANA WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TANPA PELANGGARAN.

 

Tapak web HIDDEN RESPONSE telah diterjemahkan untuk kemudahan anda menggunakan perisian terjemahan yang dikuasakan oleh Terjemahan Google. Usaha yang munasabah telah dibuat untuk menyediakan terjemahan yang tepat; walau bagaimanapun, tiada terjemahan automatik yang sempurna dan ia juga tidak bertujuan untuk menggantikan penterjemah manusia. Terjemahan disediakan sebagai perkhidmatan kepada pengguna laman web THE HIDDEN RESPONSE dan disediakan "seadanya." Tiada jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada tersurat atau tersirat, dibuat tentang ketepatan, kebolehpercayaan atau ketepatan sebarang terjemahan yang dibuat daripada <bahasa sumber> ke dalam mana-mana bahasa lain. Sesetengah kandungan (seperti imej, video, Flash, dsb.) mungkin tidak diterjemahkan dengan tepat disebabkan oleh pengehadan perisian terjemahan.

Teks rasmi ialah versi <primary language> tapak web. Sebarang percanggahan atau perbezaan yang dicipta dalam terjemahan adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kesan undang-undang untuk tujuan pematuhan atau penguatkuasaan. Jika timbul sebarang soalan berkaitan dengan ketepatan maklumat yang terkandung dalam laman web yang diterjemahkan, rujuk kepada versi <primary language> laman web yang merupakan versi rasmi.

bottom of page